Bedrijven

We doen graag een beroep op het bedrijfsleven in Midden Brabant om ons te steunen met een eenmalige gift of een jaarlijkse bijdrage. U steunt daarmee belangrijk en dankbaar werk binnen de lokale samenleving. Als sponsor van het Inloophuis Midden-Brabant wordt uw bedrijf vermeld op de website. Steunt u ons voor minimaal drie jaar met € 500 per jaar dan krijgt uw bedrijfslogo een mooi plaatsje op ons sponsorbord en een vermelding op onze website. U treedt dan ook toe tot de Club van 100.

Natura
Het is ook mogelijk om het Inloophuis in natura te sponsoren. U kunt bijvoorbeeld denken aan  de inrichting van kamers, de keuken, de tuin of de creatieve ruimte. Maar ook consumptiegoederen en andere materialen zijn heel welkom.

Bouwsponsors
Van architect, aannemer, toeleverancier tot inrichter, iedereen ondersteunt de totstandkoming van het inloophuis. Dat betekent geen hoge offertes maar juist vriendelijke prijzen zonder winst- of risicoberekening. We  bouwen samen aan de zo belangrijke en noodzakelijke plek voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten.   

Voor meer informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met het bestuur via steun@inloophuismiddenbrabant.nl

Sponsoring

Draag ook een steentje bij!

Wilt u het inloophuis financieel een warm hart toedragen, dat kan op verschillende manieren. Wij staan open voor elke vorm van sponsoring en willen graag met u overleggen en/of meedenken over mogelijke acties. Neem hiervoor contact met ons op.

Het Inloophuis heeft de ANBI-status. Dit betekent onder meer dat donateurs en erflaters de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken van de belasting (ditis afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan).  Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Zie ook www.anbi.nl.

Lees hier gedetailleerde informatie voor