Particulieren

Mensen met een levensbedreigende ziekte kunnen zich behoorlijk aan hun lot overgelaten voelen na de diagnose. Niet iedereen weet de weg naar hulp, steun of informatie gemakkelijk te vinden. Vooral voor deze groep staan we klaar. We werken met één betaalde coördinator en draaien verder volledig met vrijwilligers. Wist u dat we geen subsidie krijgen en volledig afhankelijk zijn van giften? Er zijn meerdere mogelijkheden voor financiële steun, uitleg hierover vindt u hieronder

Eenmalige gift

U kunt ons ondersteunen door een gift over te maken op rekening NL13RABO0171693701 t.n.v. Inloophuis Midden-Brabant. Elk bedrag, groot of klein, is meer dan welkom.

Periodieke donatie

U kunt ook vrienden worden van het inloophuis en ondersteunen met een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage. Vrienden van Inloophuis Midden Brabant informeren wij twee maal per jaar met een nieuwsbrief over het wel en wee van ons inloophuis. 

Schenkingen en de fiscus

Wilt u Inloophuis Midden Brabant steunen en daarbij profiteren van maximaal belastingvoordeel? Zet uw gift dan om in een notariële schenking. Dat is een periodieke schenking die jaarlijks volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Inloophuis Midden-Brabant heeft namelijk een ANBI-status. De belastingdienst betaalt dus eigenlijk mee aan uw gift. Dat is niet alleen gunstig voor ú, maar ook voor ons. Op deze manier kunt u namelijk een hoger bedrag doneren, zonder dat het u extra geld kost. 

Voor het inloophuis verzorgen Notarissen Smeets en Weijmer de notariële akte kosteloos.
 
 

Nalatenschap

Schenkingen uit een nalatenschap zijn een bijzondere manieren om Inloophuis Midden Brabant financieel te steunen. Tijdens uw leven kunt u regelen dat (een deel van) uw geld na uw overlijden bestemd is voor Inloophuis Midden Brabant. Dat moet u vastleggen in een testament. U bepaalt natuurlijk zelf wie uw erfgenamen (personen en/of goede doelen) zijn.

Wilt u meer informatie dan kunt u een mail sturen aan steun@inloophuismiddenbrabant.nl.

Sponsoring

Draag ook een steentje bij!

Wilt u het inloophuis financieel een warm hart toedragen, dat kan op verschillende manieren. Wij staan open voor elke vorm van sponsoring en willen graag met u overleggen en/of meedenken over mogelijke acties. Neem hiervoor contact met ons op.

Het Inloophuis heeft de ANBI-status. Dit betekent onder meer dat donateurs en erflaters de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken van de belasting (ditis afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan).  Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Zie ook www.anbi.nl.

Lees hier gedetailleerde informatie voor